Ošanjići - grad Daorson

DaorsonDaorson(grč.ΔΑΟΡΣΩΝ) je bio glavni grad heleniziranog Ilirskog plemena Daorsa koji su živjeli od 300. do 50. godine prije Krista u dolini rijeke Neretve.Ostaci ovog nekad najjačeg grada u širem području nalaze se u Ošanjićima, blizu Stoca u Hercegovini. Činile su ga tri cjeline od kojih je središnja bila tvrđava – akropola koja je bila opasana »kiklopskim« zidinama od golemih kamenih blokova (sličan onima u Mikeni u Grčkoj).

Opširnije...

Grob Moshe Danona

306grobljeGrob sarajevskog rabina Moshe Danona, cijenjenog člana židovske zajednice, nije samo nacionalni spomenik BiH, već zauzima i značajno mjesto u duhovnoj i materijalnoj kulturi židovskog naroda. Grob se nalazi na putu Mostar – Stolac u mjestu Krajšina na ulazu u Stolac.

Opširnije...

Stambeni kompleks Begovina

BegovinaStambeni kompleks Begovine u Stocu je sagrađen na sjeveroistočnom kraju grada. Građen je kao gospodarski kompleks, sa konacima i velikim baščama, potpuno izdvojen iz strukture grada u zasebnu cjelinu koja nema nikakve uobičajene funkcionalne i morfološke odnose sa ostalim dijelovima grada.

Opširnije...

Park prirode Hutovo blato

hutovo-blatoNa jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se park prirode Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i zančajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.

Opširnije...

Stari grad Križevac

stariStari grad Križevac smješten je na uzvišenju iznad današnjeg središta Stoca i predstavlja odbrambeni objekat koji po svojoj veličini spada u red najvećih bosanskohercegovačkih gradova. U XVII. stoljeću grad je imao 13 kula i bio je najbolje utvrđen grad u Hercegovini.

Opširnije...

Radimlja - nekropola stećaka

radimljaNekropola stećaka Radimlja najpoznatiji je lokalitet stećaka, srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, u Hercegovini. Nalazi se 3 kilometra zapadno od Stoca, uz cestu Stolac – Čapljina, na lokalitetu Vidovo polje, na domak sela Paprati. Nekropola spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH.

 

Opširnije...

Boljuni - nekropola stećaka

boljuni nekropola stećakaNekropola stećaka Boljuni nalazi se u mjestu Boljuni 12 kilometara jugozapadno od Stoca. Na nekropoli je očuvano 269 stećaka, i to u dvije skupine. Prema oblicima najviše je sanduka - 176, potom ploča - 76, pa sljemenjaka -12 i 3 križa. Od ukupnog broja ukrašena su 92 stećka (34 %).

Opširnije

Badanj - paleolitsko nalazište

badanj2Paleolitsko nalazište Badanj je smješteno niže sela Borojevića kod Stoca. Nalazi se oko 6 km zračne linije zapadno od Stoca. Potkapina se nalazi u stijeni, 45 m iznad rijeke Bregave. Kanjon rijeke Bregave je na tom dijelu dug 18 km i oko 100 m dubok u eocenskom vapnencu, između Vidova polja i Neretve. Usjek je u vrijeme Rimljana korišten kao važna prometnica između Narone i Dilunta (Vid-Stolac).

Opširnije