Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa "Radimlja“ Stolac je općinska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova će svoje djelatnosti proširiti na zaštitu i očuvanje bogatog kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa.

 

Najznačajnije djelatnosti ustanove odnose se na:

  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine, kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa za potrebe nadležnih organa, radi provođenja postupaka zaštite, očuvanja, restauracije i revitalizacije,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • evidentiranje, sređivanje i obradu podataka o svim mjerama i aktivnostima na zaštiti i restauraciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • izradu odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje građana o njihovom odnosu u očuvanju i zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti čovjekove okoline,
  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji i promociji turističkih potencijala općine,
  • poticanje, unapređenje i promoviranje izvornih vrijednosti općine Stolac (tradicija, običaji, etnološko blago i dr. ) kao turističkog područja,
  • objedinjavanje i valorizacija sveukupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova će biti pokretačka snaga putem koje će se objediniti cjelokupna turistička ponuda općine u jedinstven turistički proizvod i prezentirati na turističko tržište Bosne i Hercegovine i šire regije.