Danas je u sklopu projekta „TEMATSKE RUTE SREDNJOVJEKOVNE HERCEGOVE ZEMLJE - TEMA SREDNJI VIJEK“ (Prekogranični program Bosna i Hercegovina - Crna Gora u okviru EU instrumenta pred-pristupne pomoći IPA) postavljena turistička signalizacija za povijesni lokalitet stari grad Vidoški. Ukupno je postavljeno 13 turističko-putokaznih tabla, te jedna turističko-informativna tabla. Sve su postavljene na cestama koje vode prema Stocu, ali i na magistralnom putu M-17. Javna ustanova Radimlja je jedan od partnera na projektu čiji je glavni nositelj Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke, a partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su i Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke (TZŽZH) te Općina Ljubuški. Projektni partneri iz Crne Gore su Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MRT) i NVO Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice.

Projektom se namjerava potaknuti društveno-gospodarski razvoj i unaprijediti prekogranična suradnja u graničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Provedbom planiranih aktivnosti doći će do uspostavljanja novog prekograničnog turističkog proizvoda zasnovanog na povijesnoj i kulturnoj baštini regije, kao i na kvalitetnim domaćim proizvodima i uslugama.

Projekt će biti realiziran kroz brojne aktivnosti, kao što su: prikupljanje materijalnog i nematerijalnog povijesnog i kulturnog nasljeđa u vezi sa Starom Hercegovinom i hercegom Stjepanom Vukčićem Kosačom; razvoj kriterija za standardizaciju turističkih usluga; realizacija programa obuka u cilju jačanja kapaciteta nositelja aktivnosti u regiji; realizacija studijskih putovanja između Bosne i Hercegovine i Crne Gore; izrada i distribucija promotivnog materijala (vodič, mapa itd.); izrada i opremanje tematskih pješačkih staza informativnim tablama i uređenje pristupa tvrđavi u Ljubuškom; dizajniranje, razvoj i ažuriranje internet stranice i android an}plikacije o turističkom proizvodu kao i organizacija njegove zvanične prezentacije.