Nakon nekoliko godina suradnje na projektu međunarodnih volonterskih kampova organiziranih od strane Međunarodne mreže nevladinih udruga Adriatic GreeNet i UNESCO Kluba iz Udina, a koji je dobio visoka pokroviteljstva svih nacionalnih komisija UNESCO-a, ta su mala mjesta 2013. uspostavila Mrežu malih kulturnih europskih gradova “ICareforEurope”. Ova mreža je odraz dobre volje svih članica, predanosti zajedničkom radu, razmjenama iskustava i dobrih praksi kroz organiziranje zajedničkih sastanaka neprofitnih udruga, škola, ekonomskih i društvenih organizacija, identificiranju mogućih EU tendera i poziva za prijave prijedloga zajedničkih projekata koji se tiču promicanja kulturnog i prirodnog naslijeđa, održivog razvoja i turizma. Mreža je otvorena za pristupanje i drugim zajednicama sličnih karakteristika u Europi.

Kao dio mreže gradova sa bogatom kulturnom baštinom je i Stolac koji je 2017.godine  bio domaćin i organizator susreta za 180 članova mreže iz Italije, Srbije, Slovenije i s bogatim programom, seminarima, radionicama, upoznavanjem s kulturnom baštinom općine. Cilj povezivanja je povećanje partnerstva i suradnje s drugim malim gradovima i zajednicama sličnih karakteristika u Europi.

____________________________________________________

ENG

After several years of cooperation on the project of international volunteer camps organized by the International Network of NGOs Adriatic GreeNet and UNESCO Club from Udine, which received high sponsorship from all UNESCO National Commissions, these small towns in 2013  have established the Network of Small Cultural European Cities ”I Care for Europe”. This network reflects the goodwill of all members, commitment to working together, sharing experiences and good practices through organizing joint meetings of non-profit associations, schools, economic and social organizations, identifying possible EU tenders and calls for proposals for joint projects concerning the promotion of cultural and natural heritage, sustainable development and tourism. The network is open to access to other communities of similar characteristics in Europe.

As part of the network of cities with rich cultural heritage, Stolac also hosted and organized meetings for 180 network members from Italy, Serbia, and Slovenia in 2017, offering a rich program, seminars, workshops and introductions to the cultural heritage of the municipality. The aim of the connection is to increase partnership and cooperation with other small towns and communities with similar characteristics in Europe.