Stolac - grad smješten u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na krajnjem istoku Hercegovačko-neretvanske županije. Stolačko područje je svojim mediteranskim šarmom, dobrom vodom, blagim nebom, pitomim krajolikom i skladom prirodnih ljepota, privlačilo ljude od prapovijesnih vremena. Iliri i grčki pomorci, rimski patriciji, istočno gotski i osmanski osvajači, slavenski velikodostojnici, venecijanske vojskovođe, austrougarski namjesnici, te mnogi poklonici sunca, svježine rijeke Bregave, kulturno-povijesnih znamenitosti i tajnovitih poruka iz proteklih stoljeća, ostavili su ovdje svoj trag: gradine i grobove, imena na pločama-poruke za one koji će za njima doći.

Stolac je prostor s najduljom i najraskošnijom poviješću života u Bosni i Hrecegovini, a spada u malu skupinu onih prostora na kojima su sačuvana materijalna svjedočenja o urbanim oblicima života kroz razdoblje dugo preko 3.500 godina, koliko su stari posljednji poznati nalazi ilirskog grada Daorsona, kojeg zbog svoje starosti nazivaju i bosanasko-hercegovačka Mikena.

Kontinuitet nazočnosti ljudske zajednice na prostoru Stoca seže 16.000 godina u prošlost. Da je zainteresiranost za život na ovom prostoru bila još od najstarijih vremena, to nam svjedoče mjesta koja ga okružuju: pećina Badanj - paleolitsko stanište, utvrđeni stari ilirski grad Daorson, koji izaziva divljenje svojim kiklopskim zidinama, te poznate nekropole stećaka na Radimlji, Boljunima, Rotimlji i Vidoštaku kao i sama tvrđava starog grada Križevca. Stolački kraj kao ljudsko stanište egzistira u kontinuitetu od 15 000 godina. Naziv Stolac dobio je relativno kasno - prvi poznati podatak je iz 15. stoljeća, te se razvoj Stoca prati kroz nekoliko naziva. Najstariji naziv koji sa sigurnošću možemo zabilježiti je Daorsoi, odnosno Daorson, ilirski megalitski grad u selu Osanjici povrh Stoca (IV-III stoljeće p.n.e.). Slijedi rimski muncipij Dillintum, zatim castrum Vidoskij i loco dicto Stolaz, pa Vidosich, Vidoski grad, osmansko Ilce i IIstolce, potom Vidoska i konačno Stola

 

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa "Radimlja“ Stolac je općinska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova će svoje djelatnosti proširiti na zaštitu i očuvanje bogatog kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa.

 

Najznačajnije djelatnosti ustanove odnose se na:

  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine, kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa za potrebe nadležnih organa, radi provođenja postupaka zaštite, očuvanja, restauracije i revitalizacije,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • evidentiranje, sređivanje i obradu podataka o svim mjerama i aktivnostima na zaštiti i restauraciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • izradu odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje građana o njihovom odnosu u očuvanju i zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti čovjekove okoline,
  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji i promociji turističkih potencijala općine,
  • poticanje, unapređenje i promoviranje izvornih vrijednosti općine Stolac (tradicija, običaji, etnološko blago i dr. ) kao turističkog područja,
  • objedinjavanje i valorizacija sveukupne turističke ponude općine Stolac.

Ustanova će biti pokretačka snaga putem koje će se objediniti cjelokupna turistička ponuda općine u jedinstven turistički proizvod i prezentirati na turističko tržište Bosne i Hercegovine i šire regije.