J.U. Radimlja Stolac

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac je gradska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude grada Stoca.

Ustanova će svoje djelatnosti proširiti na zaštitu i očuvanje bogatog kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa.

Najznačajnije djelatnosti ustanove odnose se na:
  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala općine, kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa za potrebe nadležnih organa, radi provođenja postupaka zaštite, očuvanja, restauracije i revitalizacije,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • evidentiranje, sređivanje i obradu podataka o svim mjerama i aktivnostima na zaštiti i restauraciji kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
  • izradu odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje građana o njihovom odnosu u očuvanju i zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti čovjekove okoline,
  • izradu analiza, informacija i drugih stručnih materijala o stanju turističkih potencijala Stoca,
  • pripremu programa za aktivnosti na prezentaciji i promociji turističkih potencijala Stoca,
  • poticanje, unapređenje i promoviranje izvornih vrijednosti grada Stoca (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) kao turističkog područja,
  • objedinjavanje i vrjednovanje sveukupne turističke ponude grada Stoca.
Ustanova je pokretačka snaga putem koje će se objediniti cjelokupna turistička ponuda Stoca u jedinstven turistički proizvod i prezentirati na turističko tržište Bosne i Hercegovine i šire regije.
KONTAKT
Adresa:
Radimlja bb,
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina

tel: +387/ 036/819-043
mail: info@radimlja.ba
Korisni linkovi:
Općina Stolac
JU Radimlja
|
Sva prava pridržana 2022.
|
Powered by ITO
arrow-up