Bike and Hike, ruta 2019

Via Dinarica predstavlja mega planinarsku stazu, koja se pruža od Albanije do Slovenije - najvećim dijelom dijagonalno od jugoistoka prema sjeverozapadu. Via Dinarica obuhvata najveće kraško područje na planeti. Tektonske ploče kreirale su džinovskog krečnjačkog kičmenjaka koji se proteže dužinom preko 1000 km kroz srce zapadnog Balkana. Njegova glava se izdiže daleko na horizontu, a čini je skupina zubatih vrhova koji dominiraju sjevernom Albanijom, sjeverozapadnim dijelom Kosova, te Plavom i Gusinjem na sjeveru Crne Gore. Trup sječe Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku. Udovi se protežu crnogorskom i hrvatskom obalom Jadrana. Sam rep se na kraju račva na dva dijela i završava u najljepšim evropskim krečnjačkim pećinama - Postojnskoj i Škocjanskim jamama.

Kako se udovi staze odnose na šire područje glavnih staza, općina Stolac se uklapa u dio Plave rute. U skladu s tim sudjelovala je u projektu (2019.-2021.) koji raspisuje Via Dinarica,a implementira i sufinancira UNDP BiH, uz finansijsku podršku USAID BiH i AICS. Ovafaza projekta se provodi u suradnji s domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu. Inicijativa Via Dinarica ima za cilj promovirati značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, omogućiti bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te očuvati planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Europi.

Držeći se cilja projekta, općina Stolac je u realizaciju uključila JU Radimlja, čime se uradila rekonstrukcija informativnog centra na nekropoli stećaka Radimlja, stvorila hike and bike staza koja sadrži vidikovac, mobilijar te informativne table.

KONTAKT
Adresa:
Radimlja bb,
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina

tel: +387/ 036/819-043
mail: info@radimlja.ba
Korisni linkovi:
Općina Stolac
JU Radimlja
|
Sva prava pridržana 2022.
|
Powered by ITO
arrow-up